W-PR3

ราคา

1+ 1,800.00
5+ 1,730.00
10+ 1,650.00

฿1,800.00

Category:

Description

6007 : อุปกรณ์ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟไม่สมดุล ไฟสลับเฟส ระบบดิจิตอลเพาเวอร์อีเล็กทรอนิกส์ 3 เฟส สนใจโทรสอบถามเรื่องราคาได้
[WIP]

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-PR3