W-PR3

฿1,700.00

ราคา

>1+ 1,750.00
>10+ 1,700.00
>50+ สอบถามราคา
Category:

Description

6007 : อุปกรณ์ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟไม่สมดุล ไฟสลับเฟส ระบบดิจิตอลเพาเวอร์อีเล็กทรอนิกส์ 3 เฟส [WIP]

W-PR3

 

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-PR3