W-PF5 (Plug)

ราคา

1+ 700.00
5+ 650.00
10+ 640.00

฿700.00

Category:

Description

อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกัน ตู้แช่ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ระบบจ่ายไฟสำรอง เครื่งปรับอากาศ เครื่องใช้สำนักงาน ปั้มน้ำ ป้องกันโหลดเสียหายจากไฟตก ไฟเกิน 10A คั้งเวลาหน่วงได้ 1-15 นาที
[WIP]

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-PF5 (Plug)