W-DF501

ราคา

1+ 1,150.00
10+ 975.00

฿1,150.00

Category:

Description

อุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อตรวจและป้องกันความผิดปกติของความถี่ ความเร็วรอบเหมาะกับระบบจ่ายไฟ และสำรองไฟฟ้า ตั้งค่า Hysteresis ควบคุมรีเลย์ และสามารถติดตั้งกับราง DIN rail 35mm. ได้

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-DF501