W-TS223

ราคา

1+ 720.00
5+ 680.00
10+ 650.00

฿720.00

Category:

Description

Time Switch 220V ( อุปกรณ์ตั้งเวลา ออดโรงเรียน-สามารถ ตั้งเวลา เปิด/ปิด ได้ถึง 15 ช่วงเวลา )
[WIP]

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-TS223