Sale!

W-OP4

ราคา

10+                                         1,245

1+                                         1,250

฿2,200.00 ฿1,245.00

Category:

Description

6006:อุปกรณ์ป้องกันระบบดิจิตอลเพาร์เวอร์อิเล็คทรอนิกส์ 3 เฟส ป้องกัน ไฟตก ไฟเกิน ไฟไม่สมดุล
[WIP]

W-OP4

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-OP4