W-OP4

฿1,250.00

 

>1+ 1,300.00
>10+ 1250.00
>50+ สอบถามราคา

 

 

Category:

Description

6006:อุปกรณ์ป้องกันระบบดิจิตอลเพาร์เวอร์อิเล็คทรอนิกส์ 3 เฟส ป้องกัน ไฟตก ไฟเกิน ไฟไม่สมดุล 3P3W, 3P4W [WIP]

W-OP4

 

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-OP4