W-OP4

ราคา

1+ 1,400.00
5+ 1,350.00
10+ 1,300.00

฿1,400.00

Category:

Description

6006:อุปกรณ์ป้องกันระบบดิจิตอลเพาร์เวอร์อิเล็คทรอนิกส์ 3 เฟส ป้องกัน ไฟตก ไฟเกิน ไฟไม่สมดุล สนใจโทรสอบถามเรื่องราคาได้
[WIP]

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-OP4