W-DF4

ราคา

1+ 4,500.00
5+ 4,000.00
10+ 3,250.00

฿4,500.00

Category:

Description

6013:Digital Frequency Relay 220V เป็นอุปกรณ์ใช้ในการตรวจสอบ และป้องกันความถี่ เพิ่ม หรือ ลด สนใจโทรสอบถามเรื่องราคาได้
[WIP]

Additional information

Group

WIP Products (เฟส,ไทเมอร์,เทอร์โมสแตทฯ)

Part no

W-DF4